Samarbete mellan FRISQ och Veterinärförbundet

FRISQ och Sveriges Veterinärförbund ingår samarbetsavtal för att förbättra kommunikationen mellan veterinärer och djurägare och för att öka tillgängligheten av djurmedicin.

FRISQ har sedan tidigare en av eHälsomyndigheten godkänd lösning för att låta privatpersoner se sina recept och beställa från valfritt apotek. Lösningen gäller för både människor och djur vilket gör att FRISQ har förutsättningarna som krävs för att öka tillgängligheten till djurmedicin och skapa nya kommunikationsvägar mellan veterinärer och djurägare.

För att kunna realisera målsättningen fullt ut har FRISQ också ingått samarbetsavtal med Trofast som med sina system Trofast och Sanimalis är den ledande journalsystemsleverantören på veterinärmarknaden i Sverige och i Norden.  

”Behovet av förbättrad kommunikation mellan sjukvård och patient och av förbättrad tillgänglighet till läkemedel är minst lika stort inom djursjukvården. Genom samarbete med Veterinärförbundet kommer vi att kunna driva riktigt spännande utveckling som ger både ökad följsamhet till behandling och samtidigt förbättrar vardagen för veterinärer och djurägare.”, säger VD Martin Irding.

Under våren 2017 kommer mer information kring de produkter och tjänster som utvecklas. 


För ytterligare information:

Martin Irding, VD 

 Tel: +46(0)8 120 131 20

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 08:00 CET.