Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma Oktober 2022

Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, höll en extra bolagsstämma måndagen den 31 oktober 2022.

Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls den 5 maj 2022 i Stockholm.

Extra bolagsstämma Februari 2022 (andra)

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls den 8 februari 2022 kl 15:00 och fortsatt extra bolagsstämma hölls den 22 februari 2022.

Extra bolagsstämma Februari 2022 (första)

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls den 8 februari 2022 kl 14.00 CET.

Årsstämma 2021

Årsstämman för 2021 hölls den 26 februari, 2021, i Stockholm

Extra bolagsstämma november 2020

En extra bolagsstämma för 2020 hölls den 4 november, 2020, i Stockholm

Årsstämma 2020

Årsstämman för 2020 hölls den 26 mars, 2020, i Stockholm

Extra bolagsstämma 2020

En extra bolagsstämma för 2020 hölls den 30 januari, 2020, i Stockholm.

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, (”Bolaget”) höll årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 i Stockholm. 

Årsstämma 2018

Årsstämman i FRISQ Holding AB hölls torsdagen den 17 maj 2018 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Årsstämma 2017

Årsstämman i FRISQ Holding AB hölls onsdagen den 3 maj 2017 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB hölls tisdagen den 7 mars 2017 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.