Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma november 2020

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 november 2020 kl. 14.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13.45.

Årsstämma 2020

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan kl. 13.45.

Extra bolagsstämma 2020

The shareholders of Frisq Holding AB (publ), reg. no. 556959-2867 (the”Company”, are hereby convened to the extra general meeting to be held on Thursday 30 January 2020, at Baker & McKenzie Advokatbyrå's premises at Vasagatan 7 in Stockholm at 14.00 CET. The doors to the meeting will open at 13.45 CET.

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, (”Bolaget”) höll årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 i Stockholm. 

Årsstämma 2018

Årsstämman i FRISQ Holding AB hölls torsdagen den 17 maj 2018 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Årsstämma 2017

Årsstämman i FRISQ Holding AB hölls onsdagen den 3 maj 2017 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB hölls tisdagen den 7 mars 2017 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.