Årsredovisningar

FRISQ:s årsredovisning för 2018 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska.

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Här presenteras årsredovisningar för Frisq Holding AB (publ) vars aktie är noterad på NASDAQ First North, sedan oktober 2016.