Delårsrapporter

FRISQ Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Intäktsökning +67% jämfört med föregående kvartal

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Januari - juni 2018. FRISQ stärker positionen som ledande utvecklare av digitala verktyg i vården.

Delårsrapport första kvartalet 2018

Januari – Mars 2018. Finansiell utveckling första kvartalet 2018.