Delårsrapporter

FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

VD kommentar Vård-Sverige närmade sig under kvartalet den vårdkris vi nu befinner oss i och sommar-månaderna har varit extremt utmanande på många håll i landet. Vårdsituationen gör att behovet av lösningar som kan hjälpa till att avlasta systemet utan att sänka kvaliteten på vården är både stort och tydligt. Här vet vi att FRISQ kan skapa ett stort värde och det blev för många tydligt som lyssnade på Capios föredrag på Vitalis där de lyfte fram några av nyttorna med FRISQ, däribland ökad patientin...

Delårsrapport första kvartalet 2022

VD-kommentar Under kvartalet har vi utökat vårt samarbete med den privata vårdgivaren Capio. Utöver det fleråriga avtalet med Capio Äldre och Mobil Vård har Capio Ortopedi tecknat ett 3-årigt avtal med oss. Det nya avtalet tecknades efter ett framgångsrikt pilotprojekt, som verkligen bevisar att FRISQ Care tillför värde som våra kunder är villiga att betala för. Jag är mycket stolt över de resultat som lyfts fram av Capio Ortopedi som visar att användningen av FRISQ Care hjälper Capio att leverer...

Rapport Q4 och Bokslutskommuniké 2021

Januari - December 2021 VD-kommentar Förhoppningarna att vården skulle kunna blicka mot tiden efter pandemin, inklusive det nödvändiga innovationsarbetet som behövs, fick sig än en gång en kraftig törn när Omikron-varianten bildade en ny våg i sista kvartalet 2021. Vi är därför extra stolta över vad vi har lyckats åstadkomma under utmanande förutsättningar. Samarbetet med bioteknikföretagen UCB och Amgen bryter ny mark och visar att FRISQ Care kan tillföra värde inom många olika områden. Det treårig...