Delårsrapporter

Delårsrapport juli – september 2019

Fortsatt fokus på större affärer Analyser visar på kraftigt ökat patientengagemang med FRISQ Care.

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fokus på större affärer och samarbeten

Delårsrapport första kvartalet 2019

Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större upphandlingar.