Delårsrapporter

FRISQs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

Januari – December 2022 VD-kommentar Under 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) utvärderat flera olika alternativ för att säkra bolagets framtid. Denna utvärdering ledda fram till en lösning där Cambio Helathcare Systems förvärvade FRISQs operativa verksamhet för 40 miljoner SEK den 31 oktober 2022. Parallellt har styrelsen arbetat med att identifiera en lämplig förvärvskandidat med stor värdetillväxt potential för att ersätta den gamla operative verksamheten i FRISQ. Detta arbete resu...

FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

VD-kommentar Efter en längre tids utvärdering av de bästa alternativen för att säkra FRISQs långsiktiga ekonomiska stabilitet och ett breddinförande av individanpassade, interaktiva vårdplaner som skapar värden för både patienter och vårdpersonal i Sverige, har styrelsen i FRISQ Holding AB accepterat ett bud att avyttra den operativa verksamheten (i form av dotterbolaget FRISQ AB) till Cambio Healthcare System AB (Cambio). Budet om 40 miljoner SEK är fördelat på en köpeskilling om 31 miljoner SEK...

FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

VD kommentar Vård-Sverige närmade sig under kvartalet den vårdkris vi nu befinner oss i och sommar-månaderna har varit extremt utmanande på många håll i landet. Vårdsituationen gör att behovet av lösningar som kan hjälpa till att avlasta systemet utan att sänka kvaliteten på vården är både stort och tydligt. Här vet vi att FRISQ kan skapa ett stort värde och det blev för många tydligt som lyssnade på Capios föredrag på Vitalis där de lyfte fram några av nyttorna med FRISQ, däribland ökad patientin...

Delårsrapport första kvartalet 2022

VD-kommentar Under kvartalet har vi utökat vårt samarbete med den privata vårdgivaren Capio. Utöver det fleråriga avtalet med Capio Äldre och Mobil Vård har Capio Ortopedi tecknat ett 3-årigt avtal med oss. Det nya avtalet tecknades efter ett framgångsrikt pilotprojekt, som verkligen bevisar att FRISQ Care tillför värde som våra kunder är villiga att betala för. Jag är mycket stolt över de resultat som lyfts fram av Capio Ortopedi som visar att användningen av FRISQ Care hjälper Capio att leverer...

Rapport Q4 och Bokslutskommuniké 2021

Januari - December 2021 VD-kommentar Förhoppningarna att vården skulle kunna blicka mot tiden efter pandemin, inklusive det nödvändiga innovationsarbetet som behövs, fick sig än en gång en kraftig törn när Omikron-varianten bildade en ny våg i sista kvartalet 2021. Vi är därför extra stolta över vad vi har lyckats åstadkomma under utmanande förutsättningar. Samarbetet med bioteknikföretagen UCB och Amgen bryter ny mark och visar att FRISQ Care kan tillföra värde inom många olika områden. Det treårig...