Delårsrapporter

Bokslutskommuniké 2017

Januari – December 2017. Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 Mkr (0). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-6,6).

Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Januari – september 2017

Delårsrapport andra kvartalet 2017

Januari – juni 2017

Delårsrapport första kvartalet 2017

Januari – mars 2017