Delårsrapporter

Bokslutskommuniké 2018 – Kraftig intäktsökning och internationell lansering

Finansiell utveckling. Fjärde kvartalet 2018. De totala intäkterna uppgick till 3,0 Mkr (0,1) varav nettoomsättning utgjorde 2,6 Mkr (0,1). Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,4).

FRISQ Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Intäktsökning +67% jämfört med föregående kvartal

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Januari - juni 2018. FRISQ stärker positionen som ledande utvecklare av digitala verktyg i vården.

Delårsrapport första kvartalet 2018

Januari – Mars 2018. Finansiell utveckling första kvartalet 2018.