Delårsrapporter

Alla år

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fokus på större affärer och samarbeten

Delårsrapport första kvartalet 2019

Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större upphandlingar.

Bokslutskommuniké 2018 – Kraftig intäktsökning och internationell lansering

Finansiell utveckling. Fjärde kvartalet 2018. De totala intäkterna uppgick till 3,0 Mkr (0,1) varav nettoomsättning utgjorde 2,6 Mkr (0,1). Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,4).

FRISQ Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Intäktsökning +67% jämfört med föregående kvartal

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Januari - juni 2018. FRISQ stärker positionen som ledande utvecklare av digitala verktyg i vården.

Delårsrapport första kvartalet 2018

Januari – Mars 2018. Finansiell utveckling första kvartalet 2018.

Bokslutskommuniké 2017

Januari – December 2017. Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 Mkr (0). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-6,6).

Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Januari – september 2017

Delårsrapport andra kvartalet 2017

Januari – juni 2017

Delårsrapport första kvartalet 2017

Januari – mars 2017

Bokslutskommuniké 2016

Januari – december 2016

Delårsrapport tredje kvartalet, 2016

Januari – september 2016