Nyheter

juli, 2022

Glad sommar – eller?

För två veckor sedan var det årets ljusaste dag och midsommar - en högtid som för många är en start på sommar och semester. Samma vecka kunde vi ta del av Dagens Medicins undersökning som visar att det enligt mer än hälften av Sveriges regioner aldrig varit så besvärligt att få personal till sommaren som i år. Personalen är uttröttad efter covidpandemin, i större behov av ledigt och mer ovillig att sälja semesterveckor, enligt svaren som du kan ta del av här. I år är även många vikarier och inho...
april, 2022

Utrullning av en förbättrad patientlösning

I januari 2022 startade vi den breda utrullningen av en helt ny patientlösning – en användarvänlig webbappslösning utvecklad under nästan 12 månader – med och för våra kunder och deras patienters behov.

Så används FRISQ Care som ett effektivt stöd inom forskningen

Att gå från analoga till digitala processer möjliggör ett helt nytt sätt att samla in data. Genom att koppla på patienten i en digital vårdplan kan patienten enkelt svara på frågor och dela information digitalt. Mätpunkterna kan på så vis bli fler utan att det kräver extra arbete från personalen och datan kommer dessutom automatiskt in i systemet. FRISQ Care ger inte bara insikter till kliniskt arbete - lösningen används också som ett stöd i olika forskningsprojekt. Ett exempel är ett pågående s...

Information med anledning av FRISQs pågående nyemission

Efter två års krishantering kan vården återigen börja fokusera på stora digitala satsningar som pausats eller ställts in under pandemin. Det är bakgrunden när FRISQ Holding AB nu ger befintliga aktieägare och andra möjligheten att teckna aktier i en företrädesemission för att stärka bolagets finansiella ställning och accelerera försäljningen framåt.
februari, 2022

FRISQ och Aleris i samarbete för att förbättra mödravården genom digitalisering av vårdplaner

FRISQ och Aleris har tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och Ultragyn ingått ett samarbete för att implementera en digital, interaktiv vårdplan i syfte att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet, barnmorskemottagningen och förlossningsenheten. Ambitionen med projektet är att genom moderniserade arbetssätt effektivisera resursutnyttjandet samt att förenkla och förbättra vårdresan för såväl den gravida kvinnan som för vårdpersonalen.