Nyheter

november, 2021

FRISQ anställer erfaren healthtech-ledare som Chief Product Officer

Potentialen att förbättra och underlätta för vården med bättre realtidssamarbete mellan vårdteam och patienter är så enorm att vi ibland missar att se hur mycket de små stegen betyder för att åstadkomma detta. Det säger Karen Ventura, som nu ansluter till FRISQ som Chief Product Officer (CPO). Karen är en erfaren verksamhetsutvecklare inom healthtech, som bland annat har varit chef för interoperabilitet på Servelec, en marknadsledare inom uppkopplade mjukvaror och tjänster för sjukvården, med ansvar för att...
september, 2021

Analys av FRISQ-aktien

Idag har analysbolaget Carlsquare publicerat en analys av FRISQs aktie. Från analysen: ”FRISQ är ett teknologibolag som verkar inom e-hälsa. Med bolagets vårdplanstjänst, FRISQ Care, kan vården moderniseras, effektiviseras och slutligen förbättras. Bolaget har intressanta licensavtal, samar-beten och pilotprojekt. Nu kvarstår utmaningen att rulla ut mjukvaran i större skala. Risken är således hög men kan FRISQ komma in och etablera sig som en framstående aktör är uppsidan i aktien stor.”Läs hela anal...

UK HEALTHCARE MARKET SEPTEMBER 2021

FRISQ är sedan förra året aktivt på den brittiska marknaden, och ser goda möjligheter att hjälpa en vårdsektor som arbetar med stora post-covid-utmaningar. FRISQ:s UK director Roger Evans ger en uppdatering av utmaningarna och möjligheterna för FRISQ. Läs intervjun med Roger Evans (på engelska).
juli, 2021

Medvind

FRISQ:s styrelseordförande Mats Lindstrand intervjuas idag av Dagens PS med anledning av nyheten att Capio Äldre och Mobil Vård ersätter ett pilotavtal med ett långsiktigt avtal och breddinför FRISQ Care:
maj, 2021

Kapitalmarknadsdag 2021

FRISQ arrangerade en kapitalmarknadsdag den 20 maj, för att dela med sig av var bolaget befinner sig i en bransch som börjar se bortom den utdragna, akuta fasen av covid-19 och ett ökat fokus på nästa steg i digitaliseringen av vårdprocesser.

Månadsbrev och inbjudan till kapitalmarknadsdagen (webinar)

De första månaderna i år har varit väldigt betydelsefulla för FRISQ, inte bara när det gäller våra pilotprojekt som ger oss mycket uppmuntrande feedback från medarbetare i vården såväl som något ökade intäkter, utan också utvecklingen av vår produkt, dess arkitektur och hur vi tar oss an marknaden kommersiellt. Samtidigt börjar vår bransch långsamt se bortom den utdragna, akuta fasen av covid-19 och öka fokus på nästa steg i digitaliseringen av vårdprocesser. Jag tror att vi kan använda Q1 som e...
april, 2021

Månadsbrev mars

Medan en tredje Covid-19-våg tynger och dominerar sjukvården längtar vi alla efter en vår som ska ge oss nytt hopp och ny värme.
mars, 2021

Månadsbrev februari

I en bransch som fortsätter kämpa med att rädda liv och hälsa under pandemin, fokuserar FRISQ på att tillsammans med våra pilotkunder skala och utveckla vår produkt, med sikte på att bidra till en mer rationellt organiserad, patientorienterad process som är applicerbar på hela vårdsektorn.
februari, 2021

Svenskarnas mentala hälsa kraftigt påverkad av corona

En ny undersökning visar att mer än hälften av svenskarna har påverkats negativt av coronapandemin. Var sjätte svensk uppger att de har fått allvarliga mentala besvär så som oro, ångest och nedstämdhet.

Undersökning visar att svenskarna efterfrågar en mer digitaliserad hälso- och sjukvård

Det svenska folket vill bli mer delaktiga i sin behandling och de önskar bättre digitala verktyg för detta. Det visar en ny undersökning beställd av medicinteknikföretaget FRISQ.

Svenskarna inte nöjda med sin sjukvård – tycker den har blivit sämre och mer ojämlik

Det svenska folket är mindre nöjda med sin sjukvård än tidigare. Många tycker att den har blivit sämre, är långsam och ojämlik. Det visar en ny undersökning beställd av FRISQ, en ledande aktör inom digitala vårdlösningar. På en skala mellan ett och tio ger svenskarna sin sjukvård en knapp sjua i betyg.

Stor ”vårdskuld” uppbyggd i Sverige – halva svenska folket vill söka vård så snart pandemin är över

55 procent av det svenska folket uppger att de avstått från eller blivit nekade vård det senaste året, och att de avser att ska vård så snart coronapandemin är över. ”Det tyder på att en gigantisk ’vårdskuld’ byggts upp som kommer att bli en rejäl utmaning för vårdsverige att hantera det kommande året”, säger George Thaw, VD för medicinteknikföretaget FRISQ som genomfört undersökningen.

Vaccinmotståndet minskar i Sverige efter mutationerna

Motståndet mot att vaccinera sig mot covid-19 har minskat i Sverige sedan de mer smittsamma mutationerna från bl a Storbritannien började sprida sig, visar en ny undersökning från medicinteknikföretaget FRISQ. Enbart 14 procent av de tillfrågade säger idag att de hyser tvivel och vill vänta eller absolut inte vill vaccinera sig. Det största vaccinationsmotståndet finns i de yngre åldrarna och framför allt i Västmanland och Dalarna.