Nyheter

juli, 2022

Glad sommar – eller?

För två veckor sedan var det årets ljusaste dag och midsommar - en högtid som för många är en start på sommar och semester. Samma vecka kunde vi ta del av Dagens Medicins undersökning som visar att det enligt mer än hälften av Sveriges regioner aldrig varit så besvärligt att få personal till sommaren som i år. Personalen är uttröttad efter covidpandemin, i större behov av ledigt och mer ovillig att sälja semesterveckor, enligt svaren som du kan ta del av här. I år är även många vikarier och inho...
april, 2022

Utrullning av en förbättrad patientlösning

I januari 2022 startade vi den breda utrullningen av en helt ny patientlösning – en användarvänlig webbappslösning utvecklad under nästan 12 månader – med och för våra kunder och deras patienters behov.

Så används FRISQ Care som ett effektivt stöd inom forskningen

Att gå från analoga till digitala processer möjliggör ett helt nytt sätt att samla in data. Genom att koppla på patienten i en digital vårdplan kan patienten enkelt svara på frågor och dela information digitalt. Mätpunkterna kan på så vis bli fler utan att det kräver extra arbete från personalen och datan kommer dessutom automatiskt in i systemet. FRISQ Care ger inte bara insikter till kliniskt arbete - lösningen används också som ett stöd i olika forskningsprojekt. Ett exempel är ett pågående s...

Information med anledning av FRISQs pågående nyemission

Efter två års krishantering kan vården återigen börja fokusera på stora digitala satsningar som pausats eller ställts in under pandemin. Det är bakgrunden när FRISQ Holding AB nu ger befintliga aktieägare och andra möjligheten att teckna aktier i en företrädesemission för att stärka bolagets finansiella ställning och accelerera försäljningen framåt.
februari, 2022

FRISQ och Aleris i samarbete för att förbättra mödravården genom digitalisering av vårdplaner

FRISQ och Aleris har tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och Ultragyn ingått ett samarbete för att implementera en digital, interaktiv vårdplan i syfte att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet, barnmorskemottagningen och förlossningsenheten. Ambitionen med projektet är att genom moderniserade arbetssätt effektivisera resursutnyttjandet samt att förenkla och förbättra vårdresan för såväl den gravida kvinnan som för vårdpersonalen.
november, 2021

FRISQ anställer erfaren healthtech-ledare som Chief Product Officer

Potentialen att förbättra och underlätta för vården med bättre realtidssamarbete mellan vårdteam och patienter är så enorm att vi ibland missar att se hur mycket de små stegen betyder för att åstadkomma detta. Det säger Karen Ventura, som nu ansluter till FRISQ som Chief Product Officer (CPO). Karen är en erfaren verksamhetsutvecklare inom healthtech, som bland annat har varit chef för interoperabilitet på Servelec, en marknadsledare inom uppkopplade mjukvaror och tjänster för sjukvården, med ansvar för att...
september, 2021

Analys av FRISQ-aktien

Idag har analysbolaget Carlsquare publicerat en analys av FRISQs aktie. Från analysen: ”FRISQ är ett teknologibolag som verkar inom e-hälsa. Med bolagets vårdplanstjänst, FRISQ Care, kan vården moderniseras, effektiviseras och slutligen förbättras. Bolaget har intressanta licensavtal, samar-beten och pilotprojekt. Nu kvarstår utmaningen att rulla ut mjukvaran i större skala. Risken är således hög men kan FRISQ komma in och etablera sig som en framstående aktör är uppsidan i aktien stor.”Läs hela anal...

UK HEALTHCARE MARKET SEPTEMBER 2021

FRISQ är sedan förra året aktivt på den brittiska marknaden, och ser goda möjligheter att hjälpa en vårdsektor som arbetar med stora post-covid-utmaningar. FRISQ:s UK director Roger Evans ger en uppdatering av utmaningarna och möjligheterna för FRISQ. Läs intervjun med Roger Evans (på engelska).
juli, 2021

Medvind

FRISQ:s styrelseordförande Mats Lindstrand intervjuas idag av Dagens PS med anledning av nyheten att Capio Äldre och Mobil Vård ersätter ett pilotavtal med ett långsiktigt avtal och breddinför FRISQ Care:
maj, 2021

Kapitalmarknadsdag 2021

FRISQ arrangerade en kapitalmarknadsdag den 20 maj, för att dela med sig av var bolaget befinner sig i en bransch som börjar se bortom den utdragna, akuta fasen av covid-19 och ett ökat fokus på nästa steg i digitaliseringen av vårdprocesser.

Månadsbrev och inbjudan till kapitalmarknadsdagen (webinar)

De första månaderna i år har varit väldigt betydelsefulla för FRISQ, inte bara när det gäller våra pilotprojekt som ger oss mycket uppmuntrande feedback från medarbetare i vården såväl som något ökade intäkter, utan också utvecklingen av vår produkt, dess arkitektur och hur vi tar oss an marknaden kommersiellt. Samtidigt börjar vår bransch långsamt se bortom den utdragna, akuta fasen av covid-19 och öka fokus på nästa steg i digitaliseringen av vårdprocesser. Jag tror att vi kan använda Q1 som e...
april, 2021

Månadsbrev mars

Medan en tredje Covid-19-våg tynger och dominerar sjukvården längtar vi alla efter en vår som ska ge oss nytt hopp och ny värme.
mars, 2021

Månadsbrev februari

I en bransch som fortsätter kämpa med att rädda liv och hälsa under pandemin, fokuserar FRISQ på att tillsammans med våra pilotkunder skala och utveckla vår produkt, med sikte på att bidra till en mer rationellt organiserad, patientorienterad process som är applicerbar på hela vårdsektorn.
februari, 2021

Svenskarnas mentala hälsa kraftigt påverkad av corona

En ny undersökning visar att mer än hälften av svenskarna har påverkats negativt av coronapandemin. Var sjätte svensk uppger att de har fått allvarliga mentala besvär så som oro, ångest och nedstämdhet.

Undersökning visar att svenskarna efterfrågar en mer digitaliserad hälso- och sjukvård

Det svenska folket vill bli mer delaktiga i sin behandling och de önskar bättre digitala verktyg för detta. Det visar en ny undersökning beställd av medicinteknikföretaget FRISQ.

Svenskarna inte nöjda med sin sjukvård – tycker den har blivit sämre och mer ojämlik

Det svenska folket är mindre nöjda med sin sjukvård än tidigare. Många tycker att den har blivit sämre, är långsam och ojämlik. Det visar en ny undersökning beställd av FRISQ, en ledande aktör inom digitala vårdlösningar. På en skala mellan ett och tio ger svenskarna sin sjukvård en knapp sjua i betyg.

Stor ”vårdskuld” uppbyggd i Sverige – halva svenska folket vill söka vård så snart pandemin är över

55 procent av det svenska folket uppger att de avstått från eller blivit nekade vård det senaste året, och att de avser att ska vård så snart coronapandemin är över. ”Det tyder på att en gigantisk ’vårdskuld’ byggts upp som kommer att bli en rejäl utmaning för vårdsverige att hantera det kommande året”, säger George Thaw, VD för medicinteknikföretaget FRISQ som genomfört undersökningen.

Vaccinmotståndet minskar i Sverige efter mutationerna

Motståndet mot att vaccinera sig mot covid-19 har minskat i Sverige sedan de mer smittsamma mutationerna från bl a Storbritannien började sprida sig, visar en ny undersökning från medicinteknikföretaget FRISQ. Enbart 14 procent av de tillfrågade säger idag att de hyser tvivel och vill vänta eller absolut inte vill vaccinera sig. Det största vaccinationsmotståndet finns i de yngre åldrarna och framför allt i Västmanland och Dalarna.
december, 2020

Månadsbrev december 2020

Bäste aktieägare i FRISQ,I takt med att vi närmar oss 2021 ser många fram emot att sätta punkt för 2020. Vår planet drabbades av den värsta pandemin på 100 år, vilken medförde otaliga tragedier och mängder sjuka och avlidna människor. De flesta av av oss känner någon som blivit sjuk och kanske t o m inlagd på sjukhus. Låt oss ha det perspektivet i åtanke när vi nu summerar det gångna året.Som del av sjukvårdssektorn har Covid-19 också haft en avsevärd påverkan på FRISQ:s verksamhet. Den globala h...

Månadsbrev: november 2020

November månad förde med sig flera positiva förändringar. FRISQ utökade sitt samarbete med Capio och signerade ett avtal med Capio Ortopedi, samt började investera i Storbritannien för att möta efterfrågan på denna signifikanta marknad.
november, 2020

Månadsbrev: oktober 2020

Oktober var en intensiv månad för FRISQ med en riktad nyemission, förändringar i styrelsen och fördjupat samarbete med Capio, ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag.

Dagens PS: Så ska nytt kapital få fart på Frisqs affärer

Artikel hämtad från Dagens PS.  Nasdaq First North-listade Frisq ska ta in 79 Mkr i en riktad nyemission. Bolaget har den senaste tiden tecknat en serie intressanta ramavtal där kunderna ska införa bolagets lösning för att bland annat integrera och möjliggöra att olika  journalsystem ska kunna kommunicera med varandra.  Nytillträdde VD:n George Thaw berättar för Dagens PS hur pengarna ska användas för att Frisq ska kapitalisera på ramavtalen.   Kan du enkelt beskriva vad gör Frisq och vad skapar ni...
oktober, 2020

Månadsbrev: september 2020

Månaden som gått har varit intensiv för FRISQ. Bolaget har, tillsammans med Karolinska Institutet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, formellt tilldelats ett innovationsprojekt av innovationsmyndigheten Vinnova. Den interna omstruktureringsprocessen, som syftar till att maximera agilitet och säkra interna kompetenser som är anpassade efter marknadens föränderliga behov, fortsätter som tidigare indikerat.
augusti, 2020

FRISQ augustibrev – Möt vår nya VD

Medan många har varit på sommarsemester har spännande saker hänt på FRISQ. George Thaw, med mer än 30 års erfarenhet av att bygga snabbväxande, internationella hälso- och teknikföretag, har axlat rollen som VD på interimbasis. I denna månads nyhetsbrev lär vi känna honom lite bättre.
juli, 2020

Nyhetsbrev: Juni 2020

När nu sommaren och semestertider snart är här kan vi se tillbaka på sex månader som varit fulla av förändring, oförutsägbarhet och oväntade utmaningar – men också månader av framsteg och viktiga resultat. Med juni bakom oss vill vi i månadens nyhetsbrev skriva något längre för att ge ett par reflektioner om det halvår som gått. Framsteg i en värld av osäkerhet För juni kan vi konstatera att vi avslutar månaden med en höjdpunkt i och med undertecknandet av ett avtal med Region Skåne. Det innebä...
juni, 2020

Ryggkirurgiskt Centrum implementerar FRISQ Care i hela verksamheten

Ryggkirurgiskt Centrum (RKC), som under 2019 tecknade avtal med FRISQ för att i ett första skede optimera omhändertagandet av patienter inför och efter operation, meddelar nu att de inom ramen för samma avtal påbörjat implementeringen av FRISQ Care i samtliga processer.

FRISQ i nytt avtal med ytterligare en psykologverksamhet

FRISQ inleder ett nytt samarbete med bolaget Moment Psykologi. Samarbetet innebär att Moment Psykologi kommer att implementera det digitala verktyget FRISQ Care i verksamheten med start i juni i år.
maj, 2020

Månadsbrev: maj 2020

När vi nu närmar oss juni och sommaren är det ingen vanlig vår vi lämnar bakom oss. Coronapandemin har satt sina spår i alla branscher men vården har självklart påverkats särskilt. Hur det påverkat FRISQs verksamhet skrev vi senast om i en operationell uppdatering i slutet av april, men i tider av ständig förändring känner vi oss också måna om att öka transparensen och kommunikationen mot er som följer bolaget ytterligare.

FRISQ Care börjar användas hos vårdbolaget TioHundra inom Region Stockholm

Vårdbolaget TioHundra AB blir den första offentliga vårdgivaren i Region Stockholm att börja använda FRISQ Care.
februari, 2020

Inbjudan till FRISQ:s kapitalmarknadsträff den 13 februari

Den 13 februari mellan klockan 12:00-14:00 anordnar FRISQ en kapitalmarknadsträff om FRISQs pågående företrädesemission, vårdkrisen och vilken roll FRISQ kan spela för att avlasta, effektivisera och förbättra framtidens vård. Plats: Helio GT30, Grev Turegatan 30 När: kl 12:00-14:00, 13 februari 2020 (lunch mellan 12:00-12:20) Anmälan: https://frisq-cmd.confetti.events/ Schema: 12:00-12:20 Lunch och mingel 12:20-12:30 FRISQs grundare och ordförande Mats Lindstrand hälsar välkomna, ger en nulägesa...
december, 2019

Intervju med Johan Zetterström, Salesforce-veteranen som i januari blir FRISQs nya försäljningschef

I början av januari tillträder Johan Zetterström tjänsten som globalt ansvarig försäljningschef för FRISQ med fokus på skalbarhet och ökat försäljningsfokus mot stora kunder. Johan har en bakgrund som Nordenchef på Salesforce, där han också var bolagets första anställda i Norden, VD för Projektplace och rådgivare för bland annat EQT Partners.
september, 2019

FRISQs vd Martin Irding i intervju med Analysguiden

I september träffade Martin Irding Aktiespararna för ett samtal om de senaste händelserna i bolaget, varför FRISQs strategiska fokus är på större affärer och upphandlingar samt marknadens allt större förståelse för nyttan och kraften i FRISQs produkt. Intervjun i Analysguiden går att läsa här: "Medvind i ryggen”, Analysguiden www.aktiespararna.se/medvind-i-ryggen
juli, 2019

Lyckad närvaro under Almedalsveckan

FRISQ har under Almedalsveckan varit på plats i Visby för att bland annat delta i seminarier och diskutera vårdens framtida utmaningar och lösningar, möta samarbetspartners och, ställa ut under Techarenan som ett av Sveriges 50 framtidsbolag. Årets Almedalsvecka har för FRISQ varit kantat av många intressanta och lärorika möten, seminarier och erfarenheter. Att intresset för vård och omsorg var stort märktes tydligt där över 10% av alla seminarier under veckan handlade om ämnet. FRISQ var i år p...
juni, 2019

FRISQ bland finalisterna när Serendipity Challenge utser årets framtidsbolag

När den årliga entreprenörstävlingen ”Serendipity Challenge” går av stapeln under Almedalsveckan är FRISQ ett av 50 bolag som gått till final. Som ett av ”Sveriges och Nordens mest innovativa framtidsbolag” tävlar FRISQ om titlarna “Årets tillväxtbolag” och “Årets startupbolag”.

FRISQ medverkar på Redeye Growth Day

Den 10 juni klockan 08:30 medverkar healthtech-bolaget FRISQ på Redeye Growthday på Haymarket by Scandic i Stockholm. Dagen syftar till att lyfta fram “några av de mest spännande bolagen inom Life Science och Technology” och FRISQ, med VD Martin Irding, är det första bolaget ut att presentera samt svara på frågor. Presentationen kommer utöver att belysa behovet av FRISQ Care, förklara bolagets produkt samt strategi och position. Presentationen livesänds även, och kan följas på www.redeye.se/liv...
maj, 2019

Rapport från Vitalis och samarbetet Alliance for innovative care

Den 21-23 maj hölls nordens ledande e-hälsokonferens och mässa, Vitalis i Göteborg. FRISQ var på plats på konferensen, bland annat för att delta i presentationen av “Alliance for innovative care” tillsammans med flera andra ledande hälsobolag.

VD-kommentar

Om skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och förberedelser inför större upphandlingar.

Lars Björk och Camilo Barcenas ska leda etableringen av FRISQ i USA

FRISQ har tidigare kommunicerat sina planer på att äntra den amerikanska marknaden och nu står det klart att det blir styrelseledamoten och Qlik-veteranen Lars Björk tillsammans med amerikanen Camilo Barcenas som får i uppdrag att etablera det första kontoret på plats under det andra kvartalet.
mars, 2019

Analys FRISQ: Utveckling enligt plan

FRISQ vill revolutionera administrationen runt vården. Givet en stor eftersatt digitalisering i vårdsektorn globalt finns det en enormt stor marknadspotential. I samband med rapporten för det fjärde kvartalet 2018 annonserades beslut om lansering i USA.
februari, 2019

Göran Hägglund om styrelseplatsen: “FRISQ adresserar vårdens mest kritiska kostnader”

Under sina 8 år som socialminister var Göran Hägglund ytterst ansvarig för hälso- och sjukvårdspolitiken i Sverige och skapade sig en unik förståelse för vårdens utmaningar och potential. Nu oroar han sig för att vården kommer ha svårt att hantera den ökande mängden data och berättar här varför han har gått in som styrelseledamot i healthtech-bolaget FRISQ.

Rapport från HIMSS, världens största techmässa för vården

Mats Lindstrand är precis hemkommen från Orlando i Florida där FRISQ tillsammans med Qlik deltagit på HIMSS, världens största mässa för informations- och teknologilösningar för den globala hälso- och sjukvårdsindustrin. FRISQ och Qlik gav under mässan en demonstration av hur produkterna från respektive företag fungerar ihop för att skapa nya förutsättningar för hälso- och sjukvården att höja både kvaliteten och effektiviteten av behandlingar.
januari, 2019

Di Digitals intervju med vår styrelseledamot Lars Björk om varför han valde att gå in FRISQ

Succén med Qlik har gjort att Lars Björk blivit litet av ett orakel i tech-Sverige. Förhoppningen är att kunna ta med framgångsreceptet med Qlik till Frisq; att bygga upp ett mjukvaruföretag och få det att växa globalt i mycket snabb takt.

Qliks tidigare VD Lars Björk om investeringen och styrelserollen i FRISQ

Lars Björk ledde under 10 år företaget Qlik. Under hans tid på bolaget gick de från en liten tech-startup i Lund till en global framgångssaga, som då bolaget köptes ut från Nasdaq-börsen 2016 värderades till 25 miljarder kronor. Sedan han slutade har han fått många förfrågningar – både om styrelsepositioner, nya jobb och investeringar. Men hittills har han varit restriktiv. Under förra året valde han dock att investera i- samt ta plats i healthtech-bolaget FRISQ:s styrelse. Nu berättar han varför...

Debattartikel i SVD understryker behovet av FRISQ

Hej, Se debattartikel i SVD 3 januari som diskuterar behovet av ett digitalt lyft inom svensk sjukvård och särskilt för patienter som är i större behov av vård, t ex kroniska sjukdomar. Debattartikeln understryker behovet av digitala stöd för framåtblickande vårdplaner för både vårdpersonal och patienter, vilket är precis det FRISQ möjliggör. Lär mer här: https://www.svd.se/digitalt-lyft-ett-maste-for-svensk-valfard
november, 2018

Martin Irding på FRISQ vill rädda liv

Martin Irding är endast 35 år gammal men redan vd på ett av marknadens mest spännande bolag inom health-tech. När Martin gick ut gymnasiet började han jobba som lärare och det var då han förstod att han ville göra skillnad för samhället.

Analys FRISQ: Frisk vind i vården

FRISQ vill revolutionera administrationen runt vården. Givet en stor eftersatt digitalisering i vårdsektorn globalt finns det en enormt stor marknadspotential. De potentiella besparingseffekterna genom FRISQ system är stora och lockande.

Aktiespararnas intervju med Martin Irding

oktober, 2018

Frisq fördjupar samarbetet med CGM

Det svenska e-hälsoföretaget Frisq har blivit strategisk partner till det internationella vård-it-företaget Compugroup Medical, CGM. Det fördjupade strategiska samarbetet innebär att det nu är möjligt att integrera vårdapplikationer från CGM och Frisq. Det skriver nyhetstjänsten Digital Hälsa och intervjuar vd Martin Irding.
oktober, 2017

Nu presenterar vi talarna för våra två FRISQ Care-evenemang i oktober

Som tidigare kommunicerats kommer vi under oktober att hålla två event, ett i Stockholm och ett Göteborg, för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården. Upplägg och talare för eventen är nu klara.

Snart är den här – första versionen av FRISQ Care!

Snart är den här, första versionen av FRISQ Care - tjänsten som möjliggör för vårdgivare att arbeta mer personcentrerat. För att uppmärksamma det kommer vi under oktober att hålla två event, i Stockholm respektive Göteborg, för vårdgivare och beslutsfattare inom vården.
juli, 2017

FRISQ ordnade seminarium i Almedalen – ”Så räddar patienten vården – med digitala tjänster bygger vi en patientcentrerad vård, från start till slut”

Den 4 juli hade vi vårt Almedalsseminarium där vi diskuterade hur patienten kan rädda vården och för första gången gav en förhandsvisning av FRISQ:s nya tjänster som lanseras i höst. Intresset var enormt med över 140 nyfikna personer på plats! Stort tack alla som kom förbi och diskuterade, frågade och lyssnade. Bättre start på sommaren kunde vi inte fått!

Sommarhälsning från FRISQ

Tiden går fort och snart går vi in i sommaren efter en otroligt händelserik vår. Innan ni går på semester vill vi ta tillfället i akt att berätta lite mer om vad som händer på FRISQ och introducera er till den spännande produkt vi nu utvecklar.
maj, 2017

FRISQ anordnade seminarium på temat ”Nu händer det!” och presenterade FRISQ Care

Måndagen den 8 maj anordnade FRISQ ett seminarium på temat ”Nu händer det!” och bjöd in till diskussion om hur personcentrerade digitala tjänster kan skapa värde för vården och patienten.

Intervju i Voister: Frisq lanserar interaktiva vårdplaner

Vår VD Martin Irding pratade med Voister om FRISQ Care, en ny it-plattform som samlar patienters journaler, vårdhistorik och vårdplaner under samma paraply - och gör datan tillgänglig för alla olika vårdinstanser.
april, 2017

Artikel i Dagens Apotek om Reumatiker-appen

FRISQ nu har lanserat vår första app tillsammans med Reumatikerförbundet, Sveriges största patientförening.
mars, 2017

Nya modeller för ökad samverkan i vård-Sverige

Vår VD Martin Irding gör ett gästspel på Forum för Health Policy's blogg i diskussion om effektiv samordnad vård och omsorg. 
februari, 2017

FRISQ förvärvar internationellt uppmärksammad digital teknikplattform och storsatsar

FRISQ förvärvar ny teknik för patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation och informationsutbyte mellan patienten, vården och forskningen. Teknikplattformen har utvecklats inom Karolinska Institutet med professor Martin Ingvar som huvudman och är resultatet av mångårig forskning baserad på beteendevetenskap, klinisk verksamhet och mjukvaruutveckling.

Unikt samarbete mellan Apotea och FRISQ med gratis hemleverans när det passar dig

Från och med idag kan du välja Apotea, Sveriges ledande nätapotek, i FRISQs plattform för hälsotjänster och få gratis hemleverans när det passar dig! Erbjudandet omfattar gratis budleverans i stora delar av landet och dessutom erbjuds FRISQ kunder 10% rabatt på allt receptfritt i Apotea´s sortiment.
december, 2016

Julhälsning från FRISQ

Nu när det lackar mot jul och året snart är till ända så vill vi ta tillfället i akt och reflektera lite över året som gått.

FRISQ och Astma- och Allergiförbundet inleder samarbete

FRISQ och Astma- och Allergiförbundet har ingått ett samarbete med syfte att tillsammans erbjuda värdefulla digitala tjänster till människor med astma- och allergisjukdomar i Sverige.
november, 2016

FRISQ medverkade på Forum för Välfärds årliga konferens

För andra året i rad samlades akademiker, entreprenörer och beslutsfattare inom svensk sjukvård på Forum för Välfärds konferens, som i år ägde rum på Fotografiska i Stockholm.

FRISQ i Dagens Apotek

Idag blir vår vd Martin Irding intervjuad av Dagens Apotek. Ämnet för dagen är förstås vår release av FRISQ mot utvalda Soaf-apotek samt samarbetet med Reumatikerförbundet.
oktober, 2016

FRISQ rekryterar nya talanger

Inför börsnoteringen och FRISQ-appens release har vi förstärkt vårt team.
september, 2016

Leading Swedish e-health company partners with Creative Solutions

The leading Swedish e-health company Frisq partners with Creative Solutions for the development of their e-health platform.
juni, 2016

Almedalen 2016: Så räddar patienten vården!

Det var fullsatt i Almedalspaviljongen när FRISQ bjöd in till seminarium med frågan: Kan patienten rädda vården?

Reumatikerförbundet lanserar en app för ökat inflytande och delaktighet i vård och behandling

Under hösten 2016 lanserar Reumatikerförbundet en mobilapp som bland annat möjliggör direktbeställning av läkemedel från apotek.