Pressmeddelanden

januari, 2022

RÄTTELSE AVSEENDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMOR I FRISQ HOLDING

Rättelsen avser datumet för anmälan till de båda extra bolagsstämmorna den 8 februari 2022. Sista datum för anmälan till och insändande av dokumentation för ombud, fullmakt m.m. till bolagsstämmorna är den 2 februari 2022. I tidigare publicerade kallelser framgår att sista datum för anmälan till och insändande av dokumentation för ombud, fullmakt m.m. till bolagsstämmorna var den 1 februari 2022. Frisq Holding AB (publ) har idag uppdaterat kallelserna och kallelserna i sin helhet till bolagsstämm...

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 februari 2022 kl. 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Bolagsstämman är utsatt att ske direkt efter en första bolagsstämma vartill det kallats tidigare. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman   Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok...

FRISQ utökar sitt samarbete med Capio genom nytt avtal med Capio Ortopedi

Efter 12 månaders pilotprojekt väljer Capio Ortopedi nu att teckna ett treårsavtal med FRISQ. Avsikten med avtalet är att införa det digitala processtödet FRISQ Care på Capio Ortopedis samtliga enheter i enlighet med offererad licens- och implementationskostnad.

FRISQ har erhållit bud avseende avyttring av sina operativa dotterbolag

Insiderinformation: Styrelsen i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") har mottagit ett bud på Bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc (tillsammans "Dotterbolagen") om totalt ca 106 miljoner SEK. Budet, som inte är bindande, har lämnats av Kerdos Capital Ventures Ltd ("Kerdos").

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 februari 2022 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman   Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 31 januari 2022. ii.         dels senast tisdagen den 1 februa...