Pressmeddelanden

Övriga pressmeddelanden
juni, 2022

Capio redogör på Vitalis för hur de arbetar med att möta morgondagens vårdutmaningar med nya arbetsätt stöttade av FRISQ Care

På den nyligen avslutade Vitalis-mässan i Göteborg redogjorde Capio för sitt arbete med att transformera hur vård leverereras med nya arbetssätt som stöttas av det digitala verktyget FRISQ Care. Thorleif Nilsen, Affärsområdeschef Capio Äldre och Mobil vård, säger att vården står inför stora utmaningar och att grundläggande förändringar krävs för att vården ska klara av att möta morgondagens krav från patienterna och vårdens uppdragsgivare, både ur kvalitets- och produktivitetsperspektiv. Detta kräver nya arbetsä...
april, 2022

Idag är sista dagen att teckna aktier i FRISQ Holding ABs pågående företrädesemission

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (” Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 83...
mars, 2022

Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 83...

Verksamhetsuppdatering från FRISQ

FRISQ Holding AB har som tidigare kommunicerat genomfört en riktad nyemission av 18 150 000 aktier till emissionskursen en (1) SEK per aktie. Denna nyemission kommer följas upp av en företrädesemission till samtliga aktieägare om högst 13,8 miljoner aktier till samma emissionskurs. Detaljerna om denna företrädesemission kommer att kommuniceras i nästa vecka. FRISQ avser att med det tillförda kapitalet accelerera bolagets positiva kommersiella utveckling med fokus på Sverige. Efter nästan två år av coro...
februari, 2022

Digitaliserade vårdplaner ska förbättra mödravården

FRISQ och Aleris har tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och Ultragyn ingått ett samarbete för att implementera en digital, interaktiv vårdplan i syfte att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet, barnmorskemottagningen och förlossningsenheten. Ambitionen med projektet är att genom moderniserade arbetssätt effektivisera resursutnyttjandet samt att förenkla och förbättra vårdresan för såväl den gravida kvinnan som för vårdpersonalen.