Pressmeddelanden

januari, 2023

FRISQ Holding inleder process för Nasdaqs noteringsgranskning av NOSA

FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller "Bolaget") meddelade den 1 december 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring med de större aktieägarna i NoseOption AB (”NOSA”) om att förvärva samtliga aktier i NOSA. Som ett led i det föreslagna förvärvet, som innebär en genomgripande förändring av Bolagets verksamhet (s.k. omvänt förvärv), ska FRISQ, i enlighet med vad som föreskrivs i regelverket för Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq"), genomgå en förnyad noteringsgranskning. Noter...

FRISQs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

Januari – December 2022 VD-kommentar Under 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) utvärderat flera olika alternativ för att säkra bolagets framtid. Denna utvärdering ledda fram till en lösning där Cambio Helathcare Systems förvärvade FRISQs operativa verksamhet för 40 miljoner SEK den 31 oktober 2022. Parallellt har styrelsen arbetat med att identifiera en lämplig förvärvskandidat med stor värdetillväxt potential för att ersätta den gamla operative verksamheten i FRISQ. Detta arbete resu...

FRISQ Holding AB tidigarelägger publicering av bokslutskommunikén för 2022 från den 16 februari till den 23 januari

FRISQ Holding AB (FRISQ) har tidigare kommunicerat att bokslutskommunikén för 2022 kommer att offentliggöras den 16 februari. Styrelsen har nu beslutat att tidigarelägga rapportdatumet till den 23 januari. Orsaken till detta beslut är att arbetet med att färdigställa rapporten har gått snabbare än planerat. För ytterligare information:Mats Lindstrand, VD FRISQ Holding ABE-mail: investor@frisq.se Kort om FRISQ:FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North - Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. FNCA...