Pressmeddelanden

Regulatory press releases
november, 2019

Delårsrapport juli – september 2019

Fortsatt fokus på större affärer Analyser visar på kraftigt ökat patientengagemang med FRISQ Care.

Operationell uppdatering 5 november 2019

Årets tre första kvartal har varit några av de mest produktiva hittills och öppnat upp för samarbetsmöjligheter med några av vårdens största aktörer. Dessutom har FRISQ:s värdeproposition att förbättra ett produktivt samarbete mellan vårdpersonal och patient kunnat påvisas i de första mätbara analyserna av bolagets mjukvara, FRISQ Care. Det ökade intresset för samarbete har inneburit en tillfällig förändring i allokeringen av resurser där försäljning till mindre, enskilda aktörer prioriterats ned...
september, 2019

Förändringar i FRISQ:s ledningsgrupp

Magdalena Stenbäck, idag CFO på FRISQ, går in i en nyinrättad roll med fokus på prioriterade strategiska och finansiella projekt inom Bolaget. Som en konsekvens av de nya arbetsuppgifterna så kommer hon att lämna sin roll som CFO, som hon haft sedan hösten 2016. Annika Muskantor har utsätts till ny CFO för FRISQ och tillträder sin tjänst den 9 september. Annika kommer att ingå i koncernledningen för Bolaget. Annika har bred...
augusti, 2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fokus på större affärer och samarbeten
juli, 2019

FRISQ:s styrelseordförande – aktiehandel

FRISQ:s styrelseordförande Mats Lindstrand har sedan publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2019 förvärvat 25,598 aktier i FRISQ.
juni, 2019

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Årsstämman 2019 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 4 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöt...
maj, 2019

Delårsrapport första kvartalet 2019

Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större upphandlingar.

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ).
april, 2019

FRISQ:s årsredovisning för 2018 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska.
mars, 2019

FRISQ genomför riktad nyemission om cirka 67 miljoner kronor

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

FRISQ offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018 – Kraftig intäktsökning och internationell lansering

Finansiell utveckling. Fjärde kvartalet 2018. De totala intäkterna uppgick till 3,0 Mkr (0,1) varav nettoomsättning utgjorde 2,6 Mkr (0,1). Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,4).