Pressmeddelanden

december, 2021

FRISQ tecknar kreditfacilitet om 15 miljoner kronor

FRISQ Holding AB har idag ingått avtal om en kreditfacilitet med Gryningskust Holding AB och Crafoord Capital Partners AB. Kreditfaciliteten uppgår till 15 miljoner SEK.
november, 2021

FRISQ i samarbete med UCB och Amgen för att underlätta implementering av vårdplaner för patienter med osteoporos

FRISQ har ingått en överenskommelse med bioteknikföretagen UCB och Amgen om att i samarbete med utvalda kliniker utforma heltäckande, digitaliserade vårdplaner för patienter som lider av osteoporos (benskörhet). Projektet kommer att finansieras av UCB Pharma Sverige. Ordervärdet för FRISQ är cirka 0,5 MSEK exklusive eventuella tilläggsbeställningar för implementering plus licensintäkter som kan tillkomma för ytterligare kliniker som ansluter sig.

FRISQs delårsrapport tredje kvartalet 2021

VD-kommentar Under kvartalet har vi nått en milstolpe i samarbetet med Capio Äldre och Mobil. Det femåriga avtalet implementeras nu över Capios kliniker och uppstartsmöten har framgångsrikt genomförts med medarbetare från Capio Geriatrik. FRISQ Care har mottagits positivt och mjukvaran sägs göra det ”lätt att göra rätt” samtidigt som patientsäkerheten ökar, samarbetet i vårdteamet förbättras och mötet med patienten blir en bättre upplevelse. Jag är också glad över att kunna meddela att Karen Ve...
september, 2021

FRISQs UK-chef delar sin syn på den brittiska marknaden

FRISQ publicerade idag en Q&A om den brittiska hälsovårdssektorns post-covid-utmaningar samt möjligheterna för FRISQ, av och med FRISQs UK-chef Roger Evans.
juli, 2021

FRISQs delårsrapport andra kvartalet 2021

VD-kommentar FRISQs kapitalmarknadsdag i maj var ett fint tillfälle att presentera var FRISQ är och vart vi är på väg. Vi kunde då, och kan nu, rapportera att högre löpande intäkter har haft en positiv effekt på kassaflödet, tillsammans med en kostnadskontroll som förskjutit medel från administration till utveckling och marknadsbearbetning, inklusive utökad säljstyrka och mer fotarbete i Storbritannien. Vi kunde då också presentera vårt innovativa arbete med plattformen; hur vi uppmuntrar och mo...

Verksamhetsuppdatering från FRISQ

Under andra kvartalet har FRISQs utvecklingsteam fortsatt arbetet att förbättra vår plattforms prestanda och skalbarhet. Framgångarna med detta arbete syns i den nyligen tillkännagivna affären med Capio Äldre och Mobil Vård, det ökade intresset för ett erbjudande fokuserat mot läkemedelsbolag och en initial dragningskraft i Storbritannien (se nedan).Funktionellt sett, möjliggör plattformen nu att patientrapporterade data används, givet uttryckligt godkännande, i klinisk miljö. Hanteringen av data har, sä...

FRISQ tecknar femårsavtal med Capio Äldre och Mobil Vård – Ordervärde 15 miljoner

FRISQ (NASDAQ: ”FRISQ”) har tecknat ett kommersiellt avtal med Capio Äldre och Mobil Vård. Avtalet löper under 5 år och ordervärdet uppgår till 15 miljoner kronor. Avtalet träder i kraft 1 juli 2021 och ersätter det tidigare ingångna pilotavtalet, efter att FRISQ Care har utvärderats i konkurrens med andra system.
april, 2021

Delårsrapport första kvartalet 2021 – Omsättning högre än tidigare helår

VD-kommentar Pandemin fortsätter att påverka vår bransch på många sätt. Men även om utrymmet för långsiktiga digitaliseringsbeslut är litet just nu, rullar FRISQs pilotprojekt på som planerat - eller bättre. Våra kunders innovationsprojekt fortsätter med FRISQ Care som grund och vi har i flera fall tillfrågats om möjligheten att utöka vårt engagemang. Vår produktutveckling får väldigt uppmuntrande feedback från vårdens medarbetare. Bördan av administrativa uppgifter minskas, patienternas vårdproces...
mars, 2021

Ulrika Jones ny CFO

FRISQ har utsett Ulrika Jones till ny Chief Financial Officer. Jones ansluter till företaget som digitaliserar vårdprocesser efter att tidigare haft det finansiella ansvaret i unga, framgångsrika verksamheter såsom Linas Matkasse, Speqtra och Bambuser.
februari, 2021

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Årsstämman 2021 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 26 februari 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
januari, 2021

FRISQs årsredovisning för 2020 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2020 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska.

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 februari 2021 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Bokslutskommuniké 2020

Januari-december 2020