Statlig utredning identifierar FRISQ som teknisk lösning för det efterfrågade patientkontraktet

Den statliga utredningen “Samordnad utveckling för god och nära vård” har i sitt huvudbetänkande som presenterades i förra veckan identifierat FRISQ som den enda tekniska lösningen som hittills uppfyller behoven för det så kallade patientkontraktet.

Utredningen föreslår att lagstiftning ska ställa krav på patientkontrakt för all svensk hälso- och sjukvård – i form av att tillhandahålla en övergripande vårdplan. För att patienten ska kunna få en samordnad plan för alla vårdkontakter, krävs en teknisk lösning som hittills varit svår att åstadkomma, men som FRISQ Care möjliggör.

I utredningen står att läsa att: “Inera har identifierat att det redan i dag finns en tjänst som möter behoven och kan visualisera en gemensam vårdprocess där både patienten och personalen utgår från samma information. Vårdpersonal kan i tjänsten lägga in information innan, under och efter ett patientmöte som kan visas på olika sätt beroende på användarens roll i processen. Patienten kan också bidra med egen information digitalt, exempelvis via appar. Om tjänsten integreras med vårdgivares journalsystem kan exempelvis tider uppdateras automatiskt. I dagsläget provas tjänsten bland annat vid KOL-enheten på Sahlgrenska sjukhuset i Västra Götalandsregionen.”

“Patientkontraktet ska leda till utvecklade arbetssätt som både ökar möjligheten för patienten att vara aktiv i sin egen vård samtidigt som det på sikt bidrar till vårdens effektivisering och underlättar för vårdens medarbetare. Vi tror liksom regeringen att detta är helt nödvändigt för att vi ska klara vårdens utmaningar framöver”, säger Martin Irding, VD för FRISQ.

www.frisq.se kan du läsa mer om FRISQ, utredningen och patientkontraktet.