Strategiskt samarbete mellan CompuGroup Medical och FRISQ

Det svenska e-hälsoföretaget FRISQ med sin digitala lösning för en mer personcentrerad vård knyts nu som strategisk partner till CompuGroup Medical, Sverige (CGM). Samarbetet innebär att e-hälsans ekosystem utvidgas.

CGM har en bred bas av tjänster och produkter på den svenska marknaden, och är också ledande internationellt inom just sitt område.

– Tillsammans med olika aktörer i e-hälsans ekosystem vill vi verka för en mer inkluderande och innovativ vårdutveckling, förklarar Daniel Anderberg, VD CGM.

Accelererar digitaliseringen

Samarbetet bygger på övertygelsen att det behövs bredare samverkan för att accelerera digitaliseringen och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Och för att Sverige ska nå det nationella målet om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025.

– Genom olika samarbeten vill vi leverera en evolutionär utveckling där man i små steg närmar sig målet. Enkelt uttryckt är vår idé att vi tar tillvara på det vi redan har och göra det som är bra ännu bättre. På så sätt kan vårdmarknaden dra nytta av de stora digitala investeringar som redan gjorts tids- och resursmässigt, säger Daniel Anderberg.

Långsiktiga samarbeten

Samarbetet med FRISQ är exempel på den form av samverkanslösningar som CGM vill se i framtiden. Målet är att öppna upp och jobba tillsammans med ett stort antal företag, forskningsinstitut och organisationer.

– Vi är övertygade att nyckeln till framgång ligger i gränsöverskridande och långsiktiga samarbeten. Det är bara genom att vara öppna och inkluderande som vi kan bana väg för e-hälsans evolution på riktigt och skapa framtidens hälso- och sjukvård, säger Daniel Anderberg.

Ett komplement

FRISQ tillhandahåller e-hälsolösningar för en mer personcentrerad vård, med särskilt fokus på vårdplaner för både vårdteamet och patienten.

– Vårdplanslösningen kompletterar på ett utmärkt sätt de produkter och tjänster som CGM tillhandahåller, konstaterar Daniel Anderberg.

Martin Irding, VD för FRISQ, ser fram mot samarbetet som strategisk partner.

– Vi är mycket glada över detta breda samarbete med en ledande aktör som CGM. Det är genom den här typen av partnerskap som vi kan leverera riktigt bra helhetslösningar för hälso- och sjukvården, både nationellt och internationellt, säger han.

Vid frågor kontakta gärna:

Daniel Anderberg, VD CGM
daniel.anderberg@cgm.com
Tel: +46 184702600

___________________________________

Martin Irding, VD FRISQ
Tel: +46 (0)8 120 131 21
martin.irding@frisq.se

Om CompuGroup Medical Sverige AB (CGM)

CGM är ett världsledande globalt e-hälsobolag. Med en kundbas på ca 400 000 kunder arbetar vi med läkare, tandläkare, sjukhus, apotek och hälsonätverk i 40 länder. Vi har 4 600 kvalificerade medarbetare som arbetar på våra kontor i 19 länder för att erbjuda de bästa lösningarna inom e-hälsa.

CGM har funnits på den svenska e-hälsomarknaden i mer än 25 år och levererar effektiva och säkra lösningar till såväl enskilda mottagningar som till kliniker, sjukhus, kommuner samt landsting och regioner. Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med användarna med målsättningen att på ett användarvänligt och effektivt sätt stödja hela vårdkedjan.

Om FRISQ

FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. Via användarvänliga tjänster anpassade för läsplatta och mobil ges vårdgivare och patienter möjlighet att arbeta i framåtblickande vårdplaner oberoende av diagnos.

FRISQ:s lösningar, som är CE-märkta och bygger på internationella standarder, ger stöd åt vårdpersonal och möjliggör för patienter att bli mer engagerade i sin egen vård. Vårdteamet kan arbeta mer effektivt ihop, spara tid och säkerställa hög kvalitet. Läs mer på www.frisq.se

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB (www.fnca.se, tel 08-528 00 399). FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se