Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst åtta (8) utan suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter, valda vid årsstämman 2018 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Innehav per den 31 december 2020.

Mats Lindstrand FRSQ
Mats Lindstrand

Mats har haft en lång karriär som managementkonsult och 10 år som direktör för amerikanska koncernen McKinsey & Company innan han grundade FRISQ 2009. Han har de senaste 8 åren dessutom varit verksam som entreprenör och rådgivare till flera internationella private equity firmor och har dessutom flertalet styrelseuppdrag i andra bolag.

Född: 1959
Utbildning: MSC Civilingenjör, KTH och MBA, Columbia Business School New York.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Mats Lindstrand har erhållit konsultarvode från FRISQ Holding AB och kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget. Beroende i förhållande till större aktieägare: Mats Lindstrands aktieinnehav gör att han inte kan anses oberoende i förhållande till andra större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 1 971 351
Teckningsoptioner: Inga.
Andra betydande styrelseuppdrag: Erik Andersson Gruppen AB och Axolot Solutions AB
Befattning i styrelsen: Ordförande
Tillträdesår i styrelsen: 2015

Lars Björk FRISQ
Lars Björk

Lars har mångårig erfarenhet från tech-branschen och arbetade mellan 2000-2017 på Qlik, varav de sista 10 åren som VD. Under Lars ledning gjorde företaget en internationell expansion som är bland de mest framgångsrika för svenska techbolag.

Född: 1962
Utbildning: Business administration Masters degree, Lunds Universitet
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 485 788
Teckningsoptioner: 300 000
Andra betydande styrelseuppdrag: Allone AB,  Shift Technologies och 1337 AB, Privitar
Befattning i styrelsen: Ledamot
Tillträdesår i styrelsen: 2018

Göran Hägglund FRISQ
Göran Hägglund

Göran har en gedigen politisk karriär bakom sig. Han valdes in i riksdagen 1991, har varit partiledare för Kristdemokraterna (2004-2015) samt Sveriges socialminister 2006-2014. På senare år har han engagerat sig brett inom vård och hälsa, dels som senior rådgivare på pr-byrån Narva dels som ordförande för det börsnoterade hälsoföretaget Feelgood. Göran är också styrelseordförande för Systembolaget och Samtrafiken i Sverige AB, samt styrelseledamot i Ellevio AB och Forska!Sverige.

Född: 1959
Utbildning: Branschgemensam utbildning inom försäkringssektorn samt företagsintern utbildning inom finanssektorn.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Göran Hägglund erhåller konsultarvode från FRISQ Holding AB. Han kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Inget
Teckningsoptioner: Inga
Andra betydande styrelseuppdrag: Systembolaget, Feelgood AB, Samtrafiken i Sverige AB, Ellevio AB, Forska!Sverige.
Befattning i styrelsen: Ledamot
Tillträdesår i styrelsen: 2018

Per Egon Johansson FRISQ
Per-Egon Johansson

Per-Egon har mångårig politisk erfarenhet bl.a. som statssekreterare på Kommunikationsdepartementet under åren 1991-1994. Han har även gedigen erfarenhet som rådgivare och managementkonsult bl a inom apoteksbranschen och ett flertal operativa chefsbefattningar bl a som VD för Bilprovningen.

Född: 1951
Utbildning: Ekonom, studier vid Göteborgs Universitet.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 18 600
Teckningsoptioner: Inga
Andra betydande styrelseuppdrag: Almvik Holding AB, Raoul Wallenbergskolorna AB, Förarprov, Trafikverket.
Befattning i styrelsen: Ledamot
Tillträdesår i styrelsen: 2015