Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst åtta (8) utan suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter, valda vid årsstämman 2019 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Innehav per den 31 december 2018.

Två styrelseledamöter fakturerar sammanlagt 60 Tkr per månad för konsultation.

Mats Lindstrand FRSQ
Mats Lindstrand

Mats har haft en lång karriär som managementkonsult och 10 år som direktör för amerikanska koncernen McKinsey & Company innan han grundade FRISQ 2009. Han har de senaste 8 åren dessutom varit verksam som entreprenör och rådgivare till flera internationella private equity firmor och har dessutom flertalet styrelseuppdrag i andra bolag.

Född: 1959
Utbildning: MSC Civilingenjör, KTH och MBA, Columbia Business School New York.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Mats Lindstrand erhåller konsultarvode från FRISQ Holding AB om 40 000 SEK i månaden. Han kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Mats Lindstrand äger 1 901 927 aktier i Bolaget och kan därför inte anses oberoende i förhållande till större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 1 928 246 (1 901 927 (privat och genom bolag))
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt
Andra betydande styrelseuppdrag: Erik Andersson Gruppen AB och Axolot Solutions AB
Befattning i styrelsen: Ordförande
Tillträdesår i styrelsen: 2015

Lars Björk FRISQ
Lars Björk

Lars har mångårig erfarenhet från tech-branschen och arbetade mellan 2000-2017 på Qlik, varav de sista 10 åren som VD. Under Lars ledning gjorde företaget en internationell expansion som är bland de mest framgångsrika för svenska techbolag.

Född: 1962
Utbildning: Business administration Masters degree, Lunds Universitet
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 373 684
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt
Andra betydande styrelseuppdrag: Allone AB och Shift Technologies
Befattning i styrelsen: Ledamot
Tillträdesår i styrelsen: 2018

Åke Hallman FRISQ
Åke Hallman

Åke var tidigare VD för Apoteksbolaget AB, ordförande för Securum, generaldirektör för Statens Pris och kartellnämnd samt har haft en mängd styrelseuppdrag i offentliga företag och statliga utredningar. Har under de senaste 10 åren varit en flitigt anlitad rådgivare till ett antal bolag inom apotekssfären i Sverige.

Född: 1942
Utbildning: Fil. pol. mag, Stockholms Universitet och Farm. dr. hc, Uppsala Universitet.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 139 758
Teckningsoptioner: Innehav om 31 teckningsoptioner i dotterbolaget FRISQ AB
Andra betydande styrelseuppdrag: R-klinik OY, Digital Medical Care Nordic AB, Unimedic AB
Befattning i styrelsen: Ledamot
Tillträdesår i styrelsen: 2015

Göran Hägglund FRISQ
Göran Hägglund

Göran har en gedigen politisk karriär bakom sig. Han valdes in i riksdagen 1991, har varit partiledare för Kristdemokraterna (2004-2015) samt Sveriges socialminister 2006-2014. På senare år har han engagerat sig brett inom vård och hälsa, dels som senior rådgivare på pr-byrån Narva dels som ordförande i det börsnoterade hälsoföretaget Feelgood. Göran är också styrelseordförande för Samtrafiken i Sverige AB och styrelseledamot i Ellevio AB.

Född: 1959
Utbildning: Branschgemensam utbildning inom försäkringssektorn samt företagsintern utbildning inom finanssektorn.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Göran Hägglund erhåller konsultarvode från FRISQ Holding AB. Han kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt
Andra betydande styrelseuppdrag: Feelgood AB, Samtrafiken i Sverige AB, Ellevio AB.
Befattning i styrelsen: Ledamot
Tillträdesår i styrelsen: 2018

Per Egon Johansson FRISQ
Per-Egon Johansson

Per-Egon har mångårig politisk erfarenhet bl.a. som statssekreterare på Kommunikationsdepartementet under åren 1991-1994. Han har även gedigen erfarenhet som rådgivare och managementkonsult bl a inom apoteksbranschen och ett flertal operativa chefsbefattningar bl a som VD för Bilprovningen.

Född: 1951
Utbildning: Ekonom, Göteborgs universitet.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 12 000 (8 000)
Teckningsoptioner: 40 000
Andra betydande styrelseuppdrag: Almvik Holding AB, Raoul Wallenbergskolorna AB, Förarprov, Trafikverket.
Befattning i styrelsen: Ledamot
Tillträdesår i styrelsen: 2015