Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst åtta (8) utan suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter, valda vid årsstämman den 9 mars 2016 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mats-LIndstrand-FRISQ
Mats Lindstrand

Född: 1959
Befattning: Styrelseordförande
Kvalificerande erfarenhet: Över 21 års erfarenhet som managementkonsult i McKinsey & Company varav de sista 10 åren som direktör och ledare av en global industri practice. Har de sista 8 åren varit verksam som entreprenör och rådgivare till flera internationella private equity firmor. Grundare av FRISQ.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Munksjö AB (2016-pågående), styrelseledamot i Papurys Holding AB (2009 – pågående), styrelseledamot i Sirva Inc (2013 – pågående), styrelseledamot i Eric Andersson Gruppen AB (2009 – pågående), styrelseledamot XELMAL AB (2007 – pågående), styrelselordförande och VD i BMC Management AB (2008 – pågående), styrelseledamot och VD i BMC Advisory AB (2008 – pågående), styrelseordförande i BioMass C Holding AB (2009 – pågående), styrelseledamot och VD i M. Lindstrand Investment AB (2009 – pågående), , styrelseledamot och VD i M. Lindstrand Holding AB (2012 – pågående), styrelseledamot i DNK Invest AB (2012 – pågående), samt styrelseledamot i Excellence of Cotnari AB (2014 – pågående).
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande (2014 – 2016) och styrelseledamot (2008-2014) i Sensec Aktiebolag
Utbildning: MSC Civilingenjör, KTH och MBA, Columbia Business School New York.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Mats Lindstrand erhåller konsultarvode från FRISQ AB om 50 000 SEK i månaden. Vidare är Bolagets revisor även revisor i Mats Lindstrands privata aktiebolag M Lindstrand Investment AB. Han kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Mats Lindstrand äger via M Lindstrand Investment AB 1 872 659 aktier i Bolaget och kan därför inte anses oberoende i förhållande till större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt innehav 1 872 659 aktier via M Lindstrand Investment AB.
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt

Åke-Hallman-FRISQ
Åke Hallman

Född: 1942
Befattning: Styrelseledamot
Kvalificerande erfarenhet: Tidigare VD för Apoteksbolaget AB, Ordförande för Securum, generaldirektör för Statens Pris och kartellnämnd samt en mängd styrelseuppdrag i offentliga företag (t.ex. Vattenfall, Systembolaget) och statliga utredningar (SOU). Har under de senaste 10 åren varit en flitigt anlitad rådgivare till ett antal bolag inom apotekssfären i Sverige.
Andra uppdrag: Bolagsman i Pe He Konsult Handelsbolag (2005 – pågående), styrelseledamot i VD Holding AB (2014 – pågående), styrelseledamot i R-klinik OY (2014 – pågående), styrelseledamot i Unimedic AB (2014 – pågående), samt styrelseledamot i VaccinDirekt i Sverige AB (2014 – pågående).
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Nya Samhällsinsikt i Norden AB (2011 – 2015), styrelseordförande i Akademikliniken HJ Aktiebolag (2011 – 2016)
Utbildning: Fil. pol. mag, Stockholms Universitet och Farm. dr. hc, Uppsala Universitet.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: Innehav om 31 teckningsoptioner i dotterbolaget FRISQ AB.

Per-Egon-Johansson-FRISQ
Per-Egon Johansson

Född: 1951
Befattning: Styrelseledamot
Kvalificerande erfarenhet: Mångårig politisk erfarenhet bl.a. som statssekreterare på Kommunikationsdepartementet under åren 1991-1994. Har lång erfarenhet som rådgivare och managementkonsult bl a inom apoteksbranschen och ett flertal operativa chefsbefattningar bl a som VD för Bilprovningen.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Hela Människan Ria Järfälla (2002 – pågående), styrelseordförande och ägare i Raol Wallenbergskolorna AB (2007 – pågående), styrelseordförande i Almwik Konsult AB (2007 – pågående), styrelseordförande och ägare i Almwik Holding AB (2008 – pågående), styrelseordförande och delägare i Via Ecole AB (2010 – pågående), styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Trumpetaren 26 (2013 – pågående), styrelseordförande i Almwik Fastigheter AB (2014 – pågående), styrelseordförande i Lumia Education AB (2016 – pågående), samt styrelseordförande i International Swedish School AB (2016 – pågående).
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot och delägare i ExpoGlobal24 AB (2008 – 2015), styrelseordförande i Protud Förvaltning AB (2014 – 2014), styrelseledamot i Klob AB (2014 – 2015), samt representerande bolagsman i Lewi Pethrus Handelsbolag (2014 – 2015).
Utbildning: Ekonomiexamen, Handelshögskolan i Göteborg.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Per-Egon Johansson har under 2015 erhållit konsultarvode från FRISQ AB om sammanlagt 196 000 SEK och kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 40 000

Karina-Tellinger-McNeil-FRISQ
Karina Tellinger McNeil

Född: 1963
Befattning: Styrelseledamot
Kvalificerande erfarenhet: Har över 20 års erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom digitalisering och införande av e-hälsotjänster inom hälso- och sjukvården i Sverige från bl.a Microsoft och Inera. Har infört verksamhets- och samhällskritisk nationell e-hälsotjänst som berör alla patienter, läkare och apotek i landet; e-recept.
Andra uppdrag: Konsult i Inera AB (2010 – pågående).
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i HIMSS Europe (2009 – 2012), styrelsesuppleant i HealthPump AB (2010 – pågående), ägare i LifePump AB (2010 – pågående).
Utbildning: Sjuksköterskeexamen, Ersta högskola och MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 40 000

Anna Frick FRISQ
Anna Frick

Född: 1968
Befattning: Ledamot
Kvalificerande erfarenhet: Över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och ledare av konsultbyråer inom kommunikation och varumärkesbygge, såväl nationell som internationell. Erfarenhet av utmanarbolag med digital affär.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nordnet AB (2009 – pågående), Styrelseledamot i LeoVegas AB (2015 – pågående), Styrelseledamot i Fortnox AB (2016 – pågående)
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Vice VD och delägare i Garbergs Reklambyrå AB (2011 – 2016)
Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt.
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt