Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst åtta (8) utan suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter, valda vid årsstämman 2017 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Innehav anges per den 30 september 2017.

Mats-LIndstrand-FRISQ
Mats Lindstrand

Mats har haft en lång karriär som managementkonsult och 10 år som direktör för amerikanska koncernen McKinsey & Company innan han grundade FRISQ 2009. Han har de senaste 8 åren dessutom varit verksam som entreprenör och rådgivare till flera internationella private equity firmor och har dessutom flertalet styrelseuppdrag i andra bolag.

Född: 1959
Utbildning: MSC Civilingenjör, KTH och MBA, Columbia Business School New York.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Mats Lindstrand erhåller konsultarvode från FRISQ AB om 50 000 SEK i månaden. Vidare är Bolagets revisor även revisor i Mats Lindstrands privata aktiebolag M Lindstrand Investment AB. Han kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Mats Lindstrand äger via M Lindstrand Investment AB 1 872 659 aktier i Bolaget och kan därför inte anses oberoende i förhållande till större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt innehav 1 872 659 aktier via M Lindstrand Investment AB.
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt
Befattning i styrelsen: Ordförande

Åke-Hallman-FRISQ
Åke Hallman

Åke var tidigare VD för Apoteksbolaget AB, ordförande för Securum, generaldirektör för Statens Pris och kartellnämnd samt har haft en mängd styrelseuppdrag i offentliga företag och statliga utredningar. Har under de senaste 10 åren varit en flitigt anlitad rådgivare till ett antal bolag inom apotekssfären i Sverige.

Född: 1942
Utbildning: Fil. pol. mag, Stockholms Universitet och Farm. dr. hc, Uppsala Universitet.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: Innehav om 31 teckningsoptioner i dotterbolaget FRISQ AB
Befattning i styrelsen: Ledamot

Per-Egon-Johansson-FRISQ
Per-Egon Johansson

Per-Egon har mångårig politisk erfarenhet bl.a. som statssekreterare på Kommunikationsdepartementet under åren 1991-1994. Han har även gedigen erfarenhet som rådgivare och managementkonsult bl a inom apoteksbranschen och ett flertal operativa chefsbefattningar bl a som VD för Bilprovningen.

Född: 1951
Utbildning: Ekonomiexamen, Handelshögskolan i Göteborg.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Per-Egon Johansson har under 2015 erhållit konsultarvode från FRISQ AB om sammanlagt 196 000 SEK och kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 40 000
Befattning i styrelsen: Ledamot

Karina-Tellinger-McNeil-FRISQ
Karina Tellinger McNeil

Karina har över 20 års erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom digitalisering och införande av e-hälsotjänster inom hälso- och sjukvården i Sverige från bl.a Microsoft och Inera. Har infört en verksamhets- och samhällskritisk nationell e-hälsotjänst som berör alla patienter, läkare och apotek i landet; e-recept.

Född: 1963
Utbildning: Sjuksköterskeexamen, Ersta högskola och MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 40 000
Befattning i styrelsen: Ledamot

Anna Frick FRISQ
Anna Frick

Anna har över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och ledare av konsultbyråer inom kommunikation och varumärkesbygge, såväl nationell som internationell. Hon har framför allt stor erfarenhet av utmanarbolag med digital affär och dessutom flertalet styrelseuppdrag i andra bolag.

Född: 1968
Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt
Befattning i styrelsen: Ledamot