Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst åtta (8) utan suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter, valda vid årsstämman 2018 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Innehav per den 31 december 2018.

Tre styrelseledamöter fakturerar sammanlagt 130 Tkr per månad för konsultation.

Mats-LIndstrand-FRISQ
Mats Lindstrand

Mats har haft en lång karriär som managementkonsult och 10 år som direktör för amerikanska koncernen McKinsey & Company innan han grundade FRISQ 2009. Han har de senaste 8 åren dessutom varit verksam som entreprenör och rådgivare till flera internationella private equity firmor och har dessutom flertalet styrelseuppdrag i andra bolag.

Född: 1959
Utbildning: MSC Civilingenjör, KTH och MBA, Columbia Business School New York.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Mats Lindstrand erhåller konsultarvode från FRISQ Holding AB om 40 000 SEK i månaden. Han kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Oberoende i förhållande till större aktieägare: Mats Lindstrand äger 1 849 680 aktier i Bolaget och kan därför inte anses oberoende i förhållande till större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 1 849 680 (privat och genom bolag)
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt
Andra betydande styrelseuppdrag: Erik Andersson Gruppen AB och Axolot Solutions AB
Befattning i styrelsen: Ordförande

frisq-lars-bjork-people
Lars Björk

Lars har mångårig erfarenhet från tech-branschen och har under de senaste 17 åren arbetat på Qlik, varav de sista 10 åren som VD. Under Lars ledning gjorde företaget en internationell expansion som är bland de mest framgångsrika för svenska techbolag.

Född: 1962
Utbildning: Business administration Masters degree, Lunds Universitet
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 373 684
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt
Andra betydande styrelseuppdrag: Allone AB och Shift Technologies
Befattning i styrelsen: Ledamot

Anna Frick FRISQ
Anna Frick

Anna har över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och ledare av konsultbyråer inom kommunikation och varumärkesbygge, såväl nationell som internationell. Hon har framför allt stor erfarenhet av utmanarbolag med digital affär.

Född: 1968
Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Anna Frick erhåller konsultarvode från FRISQ Holding AB om 70 000 SEK i månaden för kommunikationstjänster. Hon kan därför inte anses oberoende i förhållande till Bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 40 000
Andra betydande styrelseuppdrag: Fortnox AB (publ), LeoVegas AB (publ), Odd Molly International AB (publ) och Svea Ekonomi AB.
Befattning i styrelsen: Ledamot

Åke-Hallman-FRISQ
Åke Hallman

Åke var tidigare VD för Apoteksbolaget AB, ordförande för Securum, generaldirektör för Statens Pris och kartellnämnd samt har haft en mängd styrelseuppdrag i offentliga företag och statliga utredningar. Har under de senaste 10 åren varit en flitigt anlitad rådgivare till ett antal bolag inom apotekssfären i Sverige.

Född: 1942
Utbildning: Fil. pol. mag, Stockholms Universitet och Farm. dr. hc, Uppsala Universitet.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 139 758
Teckningsoptioner: Innehav om 31 teckningsoptioner i dotterbolaget FRISQ AB
Andra betydande styrelseuppdrag: R-klinik OY, Digital Medical Care Nordic AB, Unimedic AB
Befattning i styrelsen: Ledamot

frisq-goran-hagglund-people
Göran Hägglund

Göran har en gedigen politisk karriär bakom sig. Han valdes in i riksdagen 1991, har varit partiledare för Kristdemokraterna (2004-2015) samt Sveriges socialminister 2006-2014. På senare år har han engagerat sig brett inom vård och hälsa, dels som styrelsemedlem i Aleris och dels som senior rådgivare på pr-byrån Narva. Göran är också ordförande för Pensionsmyndigheten och det börsnoterade hälsoföretaget Feelgood.

Född: 1959
Utbildning: Branschgemensam utbildning inom försäkringssektorn samt företagsintern utbildning inom finanssektorn.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: Ej tillämpligt
Andra betydande styrelseuppdrag: Feelgood AB
Befattning i styrelsen: Ledamot

Per-Egon-Johansson-FRISQ
Per-Egon Johansson

Per-Egon har mångårig politisk erfarenhet bl.a. som statssekreterare på Kommunikationsdepartementet under åren 1991-1994. Han har även gedigen erfarenhet som rådgivare och managementkonsult bl a inom apoteksbranschen och ett flertal operativa chefsbefattningar bl a som VD för Bilprovningen.

Född: 1951
Utbildning: Ekonom, Göteborgs universitet.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Ej tillämpligt
Teckningsoptioner: 40 000
Andra betydande styrelseuppdrag: Almvik Holding AB, Raoul Wallenbergskolorna AB, Förarprov, Trafikverket.
Befattning i styrelsen: Ledamot