Svenskarna inte nöjda med sin sjukvård – tycker den har blivit sämre och mer ojämlik

Det svenska folket är mindre nöjda med sin sjukvård än tidigare. Många tycker att den har blivit sämre, är långsam och ojämlik. Det visar en ny undersökning beställd av FRISQ, en ledande aktör inom digitala vårdlösningar. På en skala mellan ett och tio ger svenskarna sin sjukvård en knapp sjua i betyg.

Inte mindre än 30 procent av de tillfrågade upplever att de inte får de vård den behöver, och 37 procent säger att de inte får vård inom rimlig tid. Endast var sjunde svensk uppger att de alltid får vård inom rimlig tid.

Var femte svensk anser att svensk sjukvård blivit bättre de senaste tio åren. Dubbelt så många, 39 procent, anser att den blivit sämre. Resten tycker att den håller samma kvalitet som tidigare.

På en skala mellan 1 och 10 ger bara var femte svensk sjukvården något av toppbetygen 9 eller 10. Fler än var fjärde svensk ger vården betyget 5 eller lägre. Medelbetyget är 6,79.

Män, storstadsbor och folk med vassa armbågar och pengar får bättre vård

På frågan om man anser att vården är jämlik i Sverige, svarar bara var tredje svensk ”ja”. Var fjärde svensk tycker att de med kontakter och vassa armbågar får en bättre vård, och lika många anser att de med pengar får en bättre vård. En stor andel av de tillfrågade anser att storstadsbor får bättre vård än invånare på landsbygden, att män får bättre vård än kvinnor samt att yngre människor får bättre vård än äldre.

En stor majoritet av de tillfrågade önskar större delaktighet i sin behandling, framför allt bättre information om sin behandling, hälsotillstånd och diagnos. Man efterfrågar digitala verktyg för detta.

”Utrymme för förbättringar”

– En knapp 7:a i betyg är inte tillräckligt bra för en sjukvård som alla tycker ska hålla absolut världsklass. Det finns således ett klart utrymme för förbättringar men jag noterar samtidigt att svenskarna inte är missnöjda med vården i sig när de väl får vård, utan med brist på tillgänglighet, köer, för- och eftervård, kommunikation och annat ”runt omkring”. Vi tampas med administrativa systemfel, inte kompetensbrist, säger George Thaw VD för FRISQ.

– Efterfrågan på vård och kostnaden för den ökar snabbare än BNP, av flera olika anledningar. Det är därmed i princip omöjligt att tillgodose det ökande behovet av vård genom att tillföra mer resurser. Den enda rimliga möjligheten att hantera denna utmaning är genom att effektivisera verksamheterna och öka produktiviteten och här är digitaliseringen av vården en nyckelfaktor.

Undersökningen har mätt svenskarnas attityder till vården och genomfördes av FRISQ med hjälp av undersökningsföretaget Netigate i månadsskiftet januari/februari. Antalet respondenter var 2 010. FRISQ utvecklar lösningar för digitala vårdplaner.

Läs mer om undersökningen här samt för att hämta bilder.

Samma undersökning visar även att fler än hälften av de tillfrågade uppger att de medvetet avstått från att söka vård eller blivit förvägrade vård under det senaste året, trots att de upplevt ett vårdbehov. En majoritet av svenskarna säger att de avser att söka vård så snart pandemin är över, vilket indikerar att en stor ”vårdskuld” byggts upp. Läs mer här.

Om FRISQ
FRISQ är ett svenskt medicinteknikföretag som vill vara drivande i digitaliseringen av vårdplaner. Företagets lösning FRISQ Care är en mjukvarulösning som låter vården och patienter dela information genom samma plattform. Bland kunder återfinns Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Capio och Ryggkirurgiskt Centrum. FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.