Uppdatering gällande bud på FRISQs operativa dotterbolag

Som tidigare meddelats har Styrelsen för FRISQ Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") erhållit ett icke-bindande bud på Bolagets operativa dotterbolag FRISQ AB, FRISQ UK LTD och FRISQ USA Holding Inc (tillsammans "Dotterbolagen") till en total köpeskilling om cirka 106 miljoner kronor. Erbjudandet har lämnats av Kerdos Capital Ventures Ltd ("Kerdos"). Med anledning av detta har FRISQs styrelse kallat till extra bolagsstämma den 8 februari kl 15.00 för att rösta om avyttringen. Kerdos har begärt ytterligare tid för att färdigställa de handlingar som krävs för förvärvet. Med anledning därav avser styrelsen för FRISQ Holding därför att föreslå att bolagsstämman beslutar att stämman ska fortsätta vid ett senare tillfälle. Nytt datum för den fortsatta bolagsstämman meddelas snarast möjligt.