VD-brev

George ThawOmikrons intåg på marknaden orsakade ett bakslag i en tid då vi hoppades kunna blicka framåt. Pandemin har inneburit enorma utmaningar för samhället i stort och sjukvården i synnerhet – systemet, personalen och beslutsfattarna har verkligen satts på prov. Samtidigt har det varit mycket uppmuntrande att se många av de förändringar som har gjorts på så kort tid för att möta de mycket verkliga och akuta behoven. Användningen av digitala lösningar har blivit naturlig i vissa delar av systemet, men tyvärr har effekterna av pandemin också gjort att integrationen och efterföljande implementering av verklig innovation har bromsats eller lagts på is i många fall på grund av bristande resurser.

Vi är därför extra stolta över vad vi har lyckats åstadkomma under året, trots dessa externa utmaningar. Vi har kontinuerligt utökat vårt samarbete med ett växande antal privata vårdgivare och fler verksamhetsområden inom dessa företag under året. Vi har slutit två fleråriga avtal med Capio, gällande bred implementering av produkten inom två affärsområden: Capio Ortopedi och Capio Äldre- och Mobilvård. De nya avtalen har tecknats efter framgångsrika pilotprojekt, vilket verkligen bevisar att kunderna är villiga att betala för värdet FRISQ Care tillför dem. FRISQ Care har mottagits positivt hos Capio och mjukvaran sägs göra det ”lätt att göra rätt sak” samtidigt som patientsäkerheten ökar, samarbetet i vårdteamet förbättras och mötet med patienten blir en bättre upplevelse. Jag är extra stolt över de resultat som lyfts fram av Capio Ortopedi som visar att användningen av FRISQ Care hjälper Capio att leverera behovsbaserad vård baserat på den information som patienten tillhandahåller i FRISQ Care. Att ha patienten delaktig i sin vård innebär inte bara att de kan vara medproducenter i sin vård och avlasta vårdpersonalen, det innebär också att patienterna är välinformerade under hela vårdresan vilket i sin tur har minskat behovet av att ställa in operationer i sista minut.

Vi lyckades också stänga vår första affär med den privata vårdgivaren Aleris. FRISQ och Aleris ingick tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och Ultragyn ett samarbete för att implementera digitala, interaktiva vårdplaner för att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet och barnmorskemottagningen. Ambitionen med projektet är att effektivisera resursutnyttjandet genom moderniserade arbetssätt och att förenkla och förbättra vårdresan för både den gravida och vårdpersonalen. Projektet har fått medial uppmärksamhet i branschen, vilket understryker både relevansen och graden av innovation i projektet.

Samarbetet med läkemedelsföretaget UCB bryter ny mark för oss som verksamhet och visar att FRISQ Care kan tillföra värde inom många olika affärssegment.

Utvecklingsteamet har fortsatt arbetet med att förbättra prestandan och skalbarheten i FRISQ Care. I januari rullade vi ut en ny och ännu mer användarvänlig och lättillgänglig patientlösning som har fått bra feedback från våra användare. Den webbaserade lösningen är byggd för att uppmuntra och motivera patienter att följa sina vårdplaner, och den är också utvecklad för att ge en mer personlig vårdupplevelse, anpassad efter individuella behov. FRISQ-plattformen gör det nu också möjligt för patientrapporterade data att användas, med uttryckligt godkännande, i en klinisk miljö. Hanteringen av data har förbättrats avsevärt för avancerad analys, särskilt ur ett tidsåtgångsperspektiv. Slutligen har plattformen utökats med en tjänst för att ge tredje parter (externa register) tillgång till relevant analysdata som samlats in som en del av behandlingsprocesserna. Detta är mycket viktigt för att bidra till ett meningsfullt lärande för läkare, medicinsk personal och forskare.

Vi har även anställt nyckelpersoner under året för att se till att vi har rätt uppställning av anställda som kan stötta och leda arbetet med att växa och skala upp verksamheten. Den nyligen genomförda emissionen ger oss en ekonomisk grund att stå på, vilket gör oss redo att accelerera företagets positiva kommersiella utveckling i en tid då både offentlig och privat sjukvård återigen är intresserade av att investera i digitala verktyg för att förbättra patientupplevelsen och effektivisera vården och på så vis skapa bättre resultat för alla.

Vi känner ett positivt momentum och vi ser mycket fram emot ett spännande 2022!

29 mars, 2022

George Thaw