Vetenskapligt råd

Anders-Milton-FRISQ
Anders Milton

Anders är läkare och har tidigare varit ordförande och VD för Sveriges läkarförbund och ordförande för Röda korset. Han har haft flera betydelsefulla uppdrag för regeringen bl.a som ledamot i kommissionen för tsunamikatastrofen 2004.

”Med FRISQ kan patienten styra sin samverkan med vård, omsorg och forskning på ett sätt som inte är möjligt idag”.

Mikael-Forss-FRISQ
Mikael Forss

Mikael har lång erfarenhet från sjukvård och läkemedelsindustri och har bl a haft ett flertal ledande befattningar inom AstraZeneca-koncernen.  Mikael var till nyligen biträdande sjukhusdirektör för Karolinska Universitetsjukhuset och har haft ett speciellt ansvar för Nya Karolinska Solna. Han är en flitigt anlitad rådgivare inom vård- och life science-frågor och arbetar f n som t f direktör för ekonomi och hållbar utveckling i Region Uppsala.

”FRISQ fyller ett oerhört viktigt behov och kan bli standarden för att lösa en av sjukvårdens viktigaste och mest aktuella frågor”.

Anders Ullman FRISQ
Anders Ullman

Anders har tidigare haft internationella chefspositioner inom forskning och utveckling i en rad life science-företag såsom AstraZeneca, Bayer Pharmaceuticals, Biovitrum, Nycomed/Takeda och Baxter Bioscience. F n är Anders chef för ett nystartat KOL-centrum på Sahlgrenska universitetsjukhuset.

”Med modern informationsteknologi och e-hälsolösningar kan FRISQ kraftfullt bidra till både effektiviseringar i vården och underlätta utvecklingen mot mer personcentrerad vård och vårdplaner ”.

Britt-Marie-Ahrnell-FRISQ
Britt-Marie Ahrnell

Britt-Marie är författare, föreläsare och konsult inom området komplexa tjänster med kundens perspektiv som specialitet. Hon är också en mycket uppskattad och uppmärksammad debattör som anhörig inom cancervården.

”Många pratar om begrepp som personcentrering eller patientmakt. Men det blir ofta bara ord. Den här tekniken tar viljan till verklighet genom att på allvar sätta makten över informationen i patientens händer.”