Webinar

FRISQ arrangerar regelbundet webinars riktade till vårdgivare och beslutsfattare inom hälsosektorn. I webinaren berättar vi eller våra kunder om värdet av att digitalisera patientflöden, och om hur Frisq kan skapa värde för vårdgivare och patienter med våra lösningar. I spelaren nedan går det att se två nedkortade versioner av webinarierna om ”Utvecklad slutenvård med digitalt processtöd” samt “Patientmedverkan och patientkontraktet. Vill du veta mer om våra webinarier, klicka här: https://www.frisq.se/webinar/